Cookie beleid vv Melissant

De website van vv Melissant is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemeen

Algemeen

Geschiedenis van v.v. Melissant


Oprichting en bestuur

Kort na de beëindiging van de tweede wereldoorlog, om precies te zijn op 29 september 1945, besloten enkele personen in Melissant tot het oprichten van een voetbalclub. Men had er geen notie van dat de vereniging een lang leven beschoren zou zijn. Nu vele jaren later bestaat deze vereniging nog steeds en is ten volle gezond. Tot de initiatiefnemers van de oprichting van Voetbalvereniging Melissant behoorden o.a. Willem van Putten en Willem de Vogel.

Willem van Putten was jarenlang een stuwende kracht in de vereniging. Wie Willem van Putten zei dacht onwillekeurig aan voetballen en omgekeerd. Vanaf de oprichting had hij 30 jaar onafgebroken zitting in het bestuur, waarvan 22 jaar als secretaris/penningmeester en vervolgens 8 jaar als secretaris, kantinebeheerder, lotto-organisatoren. Ook verrichtte hij diverse werkzaamheden op het terrein. Daarbij was hij van 1975 tot 1984 consul. Om zijn verdiensten voor het voetballen in Melissant was hij onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste van de KNVB afdeling Rotterdam en tevens drager van de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Kort nadat hij in 1984 had toegezegd zitting te zullen nemen in het 40-jarig jubileum-comité is hij helaas op 3 mei 1984 overleden.

De eerste voorzitter van de vereniging was Willem de Vogel. Hij bekleedde deze functie 1954 tot 1960. Een respectabele periode van 15 jaar waarin hij de vereniging voortreffelijk geleid heeft. Hij is op 63-jarige leeftijd gestopt met zijn actieve sportloopbaan en was vanaf de oprichting tot zijn overlijden in mei 2010 lid van de vereniging. Hij werd vooral gevreesd om zijn loeiharde schoten, waarmee hij menige keeper verschalkt heeft. Ook is hij jarenlang consul geweest.

Uit het vorenstaande blijkt dat de bestuurders van de vereniging nogal honkvast zijn en zeker het dagelijks bestuur. De vereniging heeft nl. tot 1985 slechts 3 voorzitters, 2 secretarissen en 3 penningmeesters gehad.

Hoofdbestuur (1985)

Dat er ook aan de jeugd veel aandacht wordt besteed moge blijken uit het feit, dat er al gedurende een reeks jaren binnen de vereniging een jeugdcommissie voortreffelijk functioneert. Deze commissie stelt zich niet alleen in het voetballen van de jeugd ten doel, maar doet veel meer. Zij organiseren vele andere activiteiten om de jeugd - ook als er niet gevoetbald kan worden - bezig te houden met onder andere speldagen.

Jeugdcommissie (1985)

Daarnaast heeft een flink aantal bestuursleden, waarvan sommige ook al vele jaren, deel uitgemaakt van het hoofdbestuur. Velen van hen hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het voetbalgebeuren in Melissant. Sommigen van hen zijn reeds overleden en in het bijzonder denken we nog wel eens terug aan hen, die met zoveel inzet het verenigingsbelang hebben gediend.

Terreinen/accommodaties
Na de oprichting werd de eerste bal getrapt op het innundatiegebied, gelegen aan de dreef achter de boerderij van Van putten in de Dirkslandse Polder, niet te verwarren met het latere "echte" veld bij Van Putten. Op dit veld stond geen gras, het was een kale harde grond en stokken dienden als doelpalen. Er was vanzelfsprekend geen kleedgelegenheid. Of "Melissant" al in de eigen kleuren (oranje shirt en zwarte broek) uitkwam valt te betwijfelen. Eén voordeel had men, er werd zeker toen niet geklaagd over het koude douchewater.

Hier werd slechts 4 weken gespeeld, waarna men overging naar het terrein bij de boerderij van Van Kempen. Het veld lag tussen de woning van Van Kempen en de trambaan. In dit stadion speelde "Melissant" twee jaar. Er werd toen dikwijls gespeeld tegen B.S. (Binnenlands Strijdkrachten). Na deze periode ging men weer naar het "steetje" van Van Putten. Eerst werd 4 jaar gespeeld op een veld dat dwars en kort achter de boerderij lag. Vervolgens kreeg men de beschikking over een "echt veld". Het terrein was gelegen achter het vorig genoemde veld. Omdat men van een echt veld sprak, werd daar o.i. kennelijk mee bedoeld, dat het voldeed aan de eisen gesteld door de bond met betrekking tot de afmetingen e.d.

In de zomermaanden liepen de koeien op dit veld te grazen. Als er gevoetbald moest worden werden deze "verweid" en moesten de door de dieren achter gelaten plakken worden verwijderd. In het begin was er geen kleedgelegenheid, men moest zich omkleden op een hoekje van het veld en de naast gelegen kreek deed dienst als "ligbad" om zich van het grootste vuil te ontdoen. Later werd een eenvoudige kleedaccommodatie, eerst van riet en weer later van hout, opgetrokken. Een bak met water was aanwezig, wat luxe betekende. Men kon zich toen tenminste wassen, al was het met koud water.

 
Veld 1 (1963)

Op 22 augustus 1963 werd de overstap gemaakt naar het gemeentelijk sportterrein te Melissant. Voor het eerst van het bestaan van de vereniging voetbalde men dus op Melissant's grondgebied. Het complex bestond toen uit 1 speelveld en een trainingsveld, waarvan in de beginjaren ook nog gebruik werd gemaakt door een korfbalvereniging. Uit de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen werden hier 2 houten kleedlokalen en een lokaaltje voor de scheidsrechter gebouwd. Vóór het lokaaltje van de scheidsrechter was een soort verkoopruimte voor frisdranken e.d. Men kon daar buiten aan het loketje iets te drinken kopen. Later werd vast aan dit gebouwtje een houten kantine gebouwd en nog weer eens uitgebreid.


De eerste kantinebeheerder (1963)

De tand des tijds deed daarna van zich spreken, zodat in 1977 werd besloten tot algehele nieuwbouw. Als plaats van nieuwbouw werd aangewezen de achterste hoek van het oefenveld, direct achter het speelveld. Velen begrepen niet waarom men juist daar zo afgelegen wilde bouwen. Er waren echter in het achterhoofd grootsere plannen. Er werd gedacht aan een tweede speelveld, aan het verleggen van de toegang tot het complex en het aanleggen van parkeergelegenheid. In 1978 werd gestart met de bouw van de kleedgelegenheid. Er moest veel zelfwerkzaamheid gepleegd worden en daarom werd gedacht aan de bouw van een clubgebouw in 2 fasen, zodat het allemaal niet te veel en te zwaar werd in één keer. De kleedaccommodatie werd in het najaar van 1978 in gebruik genomen.

Er was voordien veel werk aan de winkel geweest, mede omdat alle aansluitingen op de nutsbedrijven vernieuwd moesten worden en er ook riolering aangelegd moest worden. Dat was geen kleinigheid als met weet dat gas en electriciteit van de andere kant van de Noorddijk moesten komen over circa 150 meter, water vanaf de Fabiusstraat en de riolering naar de Nieuweweg moest worden gelegd. Al met al dus geen geringe zaak naast de bouwactivitetien. Gelukkig was de gemeente bereid gevonden de kosten va de bouwmaterialen van de kleedgelegenheid voor haar rekening te nemen. Na dit hele gebeuren werd het volgend voorjaar (1979) het werk energiek opgenomen. Aan het bestaande kleedgebouw werd een kantine met bestuurskamer gebouwd. Eindelijk was het geheel compleet en eind 1979 feestelijk in gebruik genomen. Nog waren er te verwezenlijken plannen, nl het aanleggen van een tweede speelveld, het verleggen van het toegangspad en het aanleggen van parkeergelegenheden. In 1982 kwamen ook deze zaken tot stand. Het fraaie complex was daarmee compleet.

WORDT VERVOLGD.....

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!